Program och projekt

För lågstadiet

Program:

Här Kommer Vi! - träningsprogrammet i sociala färdigheter och interaktionsförmågor riktas till barn i åldern 9-12 år. Träningsprogrammet består av fyra dubbel-lektioner (8 x 45 min) som ordnas en gång/vecka under fyra veckors tid.

Temaområden för lektionerna är följande:

 • Jagbild och självkänsla
 • Känslor och hur man uttrycker dem
 • Människors likheter och olikheter
 • Roller och grupptryck
 • Rusmedel
 • Puberteten – Vad sker i mig?

Projekt:

Vi i Skolan - projektet för lågstadieskolor innehåller Här Kommer Vi! för elever, föräldraträff samt infotillfällen och fortbildning för lärare och yrkespersonal inom elevvården.

 

Projektet Skapande skola

Skapande skola -projektet har som målsättning att bidra till barns och ungas sociala delaktighet och välmående genom att utveckla skolans undervisning så att den bli mera mångsidig och jämlik. Syftet med projektet är att ge undervisningspersonal idéer för hur de kan använda sig av aktiverande metoder i sin undervisning samt att uppmuntra till kritiskt tänkande och tolerans bland eleverna.

Verksamheten består av tre verkstäder för åk 3-6 som behandlar jagbild, kritiskt tänkande samt likheter och olikheter med hjälp av olika aktiverande metoder. I anknytning till projektet utvecklar vi också ett material med konkreta förslag och exempel på hur aktiverande metoder går att använda i verksamhet för barn och unga. Materialet fungerar också som stödmaterial för skolans undervisning. Pilotprojektet startade år 2017 med bidrag från Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. 

 

 

 

För högstadiet

Program:

Unik i Grupp - träningsprogram i sociala färdigheter och interaktionsförmågor riktas till unga i åldern 13-16 år. Träningsprogrammet består av fyra dubbel-lektioner (8 x 45 min) som ordnas en gång/vecka under fyra veckors tid.

Projekt:

Växa med! - projektet för högstadieskolor innehåller Unik i Grupp-träningsprogrammet, föräldraträff samt infotillfällen och fortbildning för skolans lärare och yrkespersonal inom elevvården.

För andra stadiet

Program:

Tänk – Välj – Våga! - träningsprogram i livsfärdigheter riktas till studerande på andra stadiet. I programmets ingår 5 träffar (10 x 45 min) under vilka följande temaområden behandlas:

 • Jag och andra
 • Rusmedel
 • Sex och relationer
 • Mina planer för framtiden
 • Fördjupning